register en

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5-10 ปี ด้านการศึกษาและออกแบบระบบประปา/ระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบกำจัดขยะ
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

วิศวกรแหล่งน้ำ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรี ด้าน วิศวกรโยธา/ทรัพยากรน้ำ/ชลประทาน
วุฒิปริญญาโท ด้าน วิศวกรโยธา/ทรัพยากรน้ำ/ชลประทาน ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำได้
สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน วิศวกรรมทางน้ำได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง
วุฒิ ปริญญาโท (MBA) เศรษฐศาสตร์ / การเงิน / สถิติ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ
สามารถใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ด้านสถิติ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
สามารถเขียนรายงานวิชาการ(ด้านเศรษฐกิจ - สังคม และการประเมินผลกระทบทางสังคม)
สามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง
อายุ 30 - 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านวิศวกร หรือ บริหาร
มีความเข้าใจ หรือ เคยทำงาน บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา
มีประสบการณ์ด้านการศึกษาความเหมาะสม, งานสำรวจ,งานออกแบบ, งานสิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์ด้านงานโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร/ จัดการโครงการ/ วางแผนงาน

ผู้ช่วยกรรมการบริหารด้านพัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง
อายุ 30 - 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านวิศวกร หรือ บริหาร
มีความเข้าใจ หรือ เคยทำงาน บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา
มีประสบการณ์ด้านการศึกษาความเหมาะสม , งานสำรวจ ,งานออกแบบ , งานสิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์ด้านงานโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโครงการ / ประสานงานโครงการ / ติดต่อลูกค้า

นักวิชาการผังเมือง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง
วุฒิปริญญาโท สาขาผังเมือง / ออกแบบชุมชนเมือง
มีประสบการณ์ 1 -2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เลขานุการโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ หญิง อายุ 25 - 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในด้านเลขานุการโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft officeได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ กระตือรือร้น ขยัน อดทน
สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สามารถสมัครงาน ได้ที่

แผนกบุคคล คุณนลินี ตรีเดชา โทร. 02-943-9600-10 # 1210 – 1211

หรือส่งอีเมล์ E-Mail สำหรับสมัครงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

สำหรับ Freelance สมัครได้ ที่นี่

นักวิชาการผังเมือง

Go to top