โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนDepartment of Alternative Energy Development and Efficiency together with Panya Consultants Co., Ltd. organized the meeting on the Orientation of the Master plan of Small-scaled Hydropower Project in Upper Northern Provincial Cluster Areas on Thursday 17 March 2016, at 09.00 hr-12.00 hr, Phu Kham Hotel, Mueang Chiang Mai district, Chiang Mai province. The objective of the conference was to present the reasons and necessity as well as the objectives and the scope, areas, steps, working periods and the overview of the project study. The meeting was honored by Mr. Mongkhon Suksai as the chairman and Mr. Jirasak Thiproj as the moderator.

On 15 February 2016, the Department of Alternative Energy Development and Efficiency had signed the contract hiring Panya Consultants Co., Ltd. to carry out the study and preparation of the master plan of small-scaled Hydropower of Lower Northern and Lower Central Province Clusters. The project takes 12 months in operation under the contract number 274/59.

01The Royal Irrigation Department in cooperation with Panya Consultants Co., Ltd. and other consulting companies (Creative Technology Co., Ltd. and SNT Consultant Co., Ltd.) carried out the feasibility study of development models of the Mekong – Loei – Chi – Mun Water Management by Gravity Project. On 23-24 February 2016,

1431 24On 24 January 2016, the public hearing 2 ( project post orientation) of the Survey and Detailed Design for Chao Phraya River Crossing Bridge on Nonthaburi 1 – Kanchanaphisek Road was carried out at Piyaphat Hall, Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School, Bang Krang sub-district, Mueang Nonthaburi district, Nonthaburi province. The objective was to present and summarize the project details in terms of engineering and environmental impact preliminary design, mitigation measures, environmental quality monitoring programs, activities in the area, public participation and hearings to gain opinions and suggestion of interested people. Lots of people participated at the event.

 

1507On 19 January 2016, the detailed design and environmental impact assessment of support route network connecting the main transport system of the country in Samut Sakhon – Samut Prakan provinces (Chao Phraya River Crossing Bridge, Phra Samut Chedi district, Samut Prakan province) project organized the focus group meeting 1/3 at Khlong Phitthayalongkorn School, in Bang Khun Thian district.

1428 coverThe objective of the public hearing 2 is to present the preliminary design of the project route, location of stations, environmental impacts, prevention and mitigation measures as well as to gain opinions and suggestion on the project development from target groups in order to support the project feasibility study result according to people’s demand and be able to mitigate environmental impact to least level. The details of the public hearing 2 of the consulting service for the Feasibility and Detailed Design of the Construction of Double Track Railway on Surat Thani – Hatyai Junction – Songkhla Route Project are as follows:

maeteep introโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ได้แก่ ราษฎร ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ โดยการนำเสนอสภาพปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งระดมความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ดังนี้

Go to top