en 526 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์และนวัตกรรม ทั้งด้านความรู้ เทคนิค การบริหารโครงการและไลฟ์สไตล์

donate covid19 214 เม.ย. 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา ขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน โดยร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง

songkran13 เม.ย. 2563 คุณศุภชัย รักพานิชมณี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ ร่วมกล่าวอวยพรชาวปัญญาฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ผ่าน video conference

cover newsเมื่อไม่นานมานี้มีการคาดการณ์ถึงระดับน้ำที่จะสูงมากขึ้น และมีการประเมินกันว่า “กรุงเทพฯ” และ “ปริมณฑล” จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ จมอยู่ใต้น้ำทะเล กลายเป็นเมืองบาดาล ที่มีข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ต่างออกมา “ถกเถียง” ถึงความเป็นไปได้

coverเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น นำเสนอ Conceptual Master Plan การพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิให้เป็น Bangkapi Smart Liveable District

climateเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ เรื่อง การปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

CoastalDEMการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะทำให้เมืองชายฝั่งจมน้ำภายในปี 2593 จริงหรือ ???

https://nyti.ms/2WG0Jcs

https://go.nature.com/2WOBPrz

อ่านรายละเอียดแปลภาษาไทยได้จาก link ข้างล่าง
Cr แปลโดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

Go to top