coverเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ

coverเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี

coverเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 17 ปี

indexเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

coverแนวทางการแก้ไขน้ำท่วมอุบล #เสนอให้มีการสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองอุบลทั้งสองฝั่ง

nam ri 3เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอร่างรายงานแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

coverด้วยลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสาน เป็นที่ราบที่ถูกยกตัวขึ้นสูง และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ โดยบริเวณขอบของภาค จะเป็นที่ราบสูงลาดเทเข้าสู่ตรงกลางที่เป็นจุดต่ำสุด คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล และลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยแม่น้ำทั้งสองสายจะไหลมาบรรจบกันที่่รอยต่อของ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี จากนั้นไหลผ่าน อ.สว่างวีระวงษ์ อ.ดอนมดแดง อ.ตาลสุม อ.พิบูลมังสาหาร และท้ายสุดจะไหลออกแม่น้ำโขงที่ อ.โขงเจียม

Go to top