cover lectureวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้ บริษัท Swiss Reinsurance Company Ltd.

neda 3เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนซัลแตนท์ จำกัด ตัวแทนบริษัทกลุ่มปัญญา ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 14

lets light it up 1เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

cover ridเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และ ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา

THA2019 conference 2เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับเชิญเป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการส่วนย่อย ในงานประชุมระดับนานาชาติ

THA2019 2

เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ

TaiwanThai 2

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ-ภัยพิบัติ ในประเทศไทยและไต้หวัน

Go to top