เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนซัลแตนท์ จำกัด ตัวแทนบริษัทกลุ่มปัญญา ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 14 และร่วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ( องค์การมหาชน ) ( สพพ. ) หรือ NEDA

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top