วันที่ 31 ก.ค. 62 - บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 จัดโดย กรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top