เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันททรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top