14 เม.ย. 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา ขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน โดยร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

#กลุ่มบริษัทปัญญาร่วมฝ่าวิกฤติCOVID-19
#WeCareWeShare

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top