27 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top