07 ตุลาคม 2563 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การจัดทำโครงการตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน จำนวน 135 คน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคารชูชาติ 99 ปี กรมชลประทาน

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top