08 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี (เวทีที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.30-17.00 น.)

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top