04 มิถุนายน 2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร

0604 Marine 01

0604 Marine 02

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top