20150303 1

สำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการระบบขนส่งมวลชนกทม.ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) โดยทางกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้อง ปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เวลา 08.30-12.00 น. 

20150303 2

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ อาทิ ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์โครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน พื้นที่ศึกษาโครงการ แนวทางและขั้นตอนการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย ข้อกังวล ข้อเสนอแนะเบื้องต้น และร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้นำและคณะกรรมการชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน EIA หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ศาสนสถาน ตลอดจนสื่อมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 114 คน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top