เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับเชิญบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง "บทบาทของวิศวกรในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและชายฝั่ง"

KMUTT 2

KMUTT 3

KMUTT 4

KMUTT 5

KMUTT 6

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top