เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คุณธเนศ บำรุงชีพ กรรมการบริหารอาวุโส และคุณจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตัวแทนกลุ่มบริษัท ปัญญา กรุ๊ป ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองอธิบดี พงษ์นรา เย็นยิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

DPT 01

DPT 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top