เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งคุณชม ตันติธรรมถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และคุณชยภัทร รักพานิชมณี กรรมการบริหาร บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ตัวแทนกลุ่มบริษัท ปัญญา กรุ๊ป ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน วันสถาปนา สนข. ครบรอบ 16 ปี ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และร่วมบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลและสวัสดิการต่าง ๆ ของ สนข.

OTP 01

OTP 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top