ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และแบบจำลองกายภาพในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ ให้แก่นิสิตชาวไทย เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร เดอะปัณณ์

Chula 01

Chula 02

 

Chula 03

Chula 04

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top