เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการ สายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และ ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาในโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

EEC 01

EEC 02

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top