เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อจุดประกายความเป็นมืออาชีพในการทำงานพร้อมการมี Work-Life Balance ให้กับพนักงานปัญญากรุ๊ป

"เพราะชีวิตต้องสมดุล" We CARE, we SHARE.

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top