แนวทางการแก้ไขน้ำท่วมอุบล #เสนอให้มีการสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองอุบลทั้งสองฝั่งของแม่น้ำมูลสามารถป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลากที่อัตราการไหล 3,500 cms (โอกาสการเกิดประมาณ 5 ปี/ครั้ง)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top