เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top