การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะทำให้เมืองชายฝั่งจมน้ำภายในปี 2593 จริงหรือ??????

https://nyti.ms/2WG0Jcs

https://go.nature.com/2WOBPrz

อ่านรายละเอียดแปลภาษาไทยได้จาก link ข้างล่าง
Cr แปลโดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะส่งผลให้เมืองชายฝั่งจมน้ำ ภายในปี พ.ศ. 2593

การวิเคราะห์ค่าระดับภูมิประเทศวิธีใหม่ เผยให้เห็นว่าประชากรโลกจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล

Sealevel 2593 L

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top