เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ เรื่อง การปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top