26 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์และนวัตกรรม ทั้งด้านความรู้ เทคนิค การบริหารโครงการและไลฟ์สไตล์ โดยการเสวนาครั้งนี้ทางบริษัทได้รับเชิญคุณชูลิต วัชรสินธุ์ มาเสวนาในหัวข้อ " กระบวนการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม "

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top