12 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมครั้งนี้ทาง PYG จัดนอกสถานที่ ภายใต้หัวข้อ New Normal Lifestyle & Bike Rally@Bang Kachao โดยการเสวนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการปรับทัศนคติและการใช้ชีวิตในยุค New Normal วิธีการเรียนรู้ตลอดเวลา และพัฒนาตนเองให้ไม่ตกขบวน โดย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top