18 กรกฎาคม 2563 คุณรู้หรือไม่...การคมนาคมภายในประเทศเรามีอะไรบ้าง และอนาคตเราจะสามารถพัฒนาไปทางด้านไหนได้ จึงทำให้เกิดการเสวนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติของการคมนาคมขนส่งประเทศไทย โดย คุณชม ตันติธรรมถาวร และทีมงาน Transconsult

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top