17 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้หญิงต้นแบบ ร่วมเสวนา online กับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานให้กับน้อง ๆ เยาวชนหญิงระดับมัธยมศึกษา ในงาน International Girls in ICT Day : Leadership Programmer ณ Cisco Systems (Thailand) Co., LTD.

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top