17 กันยายน 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมท่าชัย โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top