29 กันยายน 2563 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะเข้าร่วมประชุม เยี่ยมชมการขุดอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน ของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top