03-04 ตุลาคม 2563 นายประยุทธ เจริญกุล และคณะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ ครั้งที่​ 2​ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย​ นม.4008 แยก​ ทล.​201-ทล.205 อำเภอด่านขุนทด,พระทองคำ​ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 เวที

เวที 1

เวที 2 

เวที 3 

เวที 4 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top