30 มีนาคม 2564 ทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจาก Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top