โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประดับเงินและห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการให้แก่หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงขั้นตอนการศึกษาของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่โครงการ โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม และนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ผู้แทนกรมชลประทานกล่าวรายงาน

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top