โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 งานสำรวจ ออกแบบ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายพิเชษฐ รัตนประสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) นายสาคร ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ
พร้อมทั้งคณะทำงาน กิจการร่วมค้า JWFS JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมแบบจำลองสามมิติองค์ประกอบโครงการ และลงพื้นที่พบผู้ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังและพูดคุยข้อมูลให้คลายความห่วงกังวลต่อโครงการ

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม : http://xn--42cahcag8fd3bi5e8bxfg1fc0gd4qxa1ki1dvb.com/

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top