เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 4 สัญญาจ้างเลขที่ สนย.61/2558 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงาน 1,440 วัน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top