บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
Previous slide
Next slide

คลิก...เกาะติดสถานการณ์น้ำรายวัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนขององค์กร

PANYA CONSULTANTS บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย รู้ใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรม ทุกงานของ จึงเปี่ยมไปด้วยคุณค่า นำประโยชน์สู่เจ้าของงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม Lean, Agility, Resilience เป็นค่านิยมหลัก 3 ประการที่ นำมาปรับใช้เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในยุค Digital Transformation

PANYA “ปลูกฝัง” แนวคิดในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าในงาน ร่วมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ PANYA เป็น “ที่ปรึกษามืออาชีพ” ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานและองค์กร ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สาขาความเชี่ยวชาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Scroll to Top