บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด
Previous slide
Next slide

คลิก...เกาะติดสถานการณ์น้ำรายวัน

PANYA CONSULTANTS บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย รู้ใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรม ทุกงานของ จึงเปี่ยมไปด้วยคุณค่า นำประโยชน์สู่เจ้าของงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม Lean, Agility, Resilience เป็นค่านิยมหลัก 3 ประการที่ นำมาปรับใช้เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในยุค Digital Transformation

PANYA “ปลูกฝัง” แนวคิดในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าในงาน ร่วมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ PANYA เป็น “ที่ปรึกษามืออาชีพ” ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานและองค์กร ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สาขาความเชี่ยวชาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Scroll to Top